หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงและความห่างไกล และไม่มีหน่วยกู้ภัย
 
กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ เลขที่ 10 ถนนสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5321-1048 ถึง 50 ต่อ 110, 120, 401 FAX. 0-5321-1740 email:info@paipibat-cm.com