หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์ รพ.นครพิงค์ และหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตเมืองเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่ เหตุรถบรรทุกสารเคมีเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้สารเคมีรั่วไหล วันที่ 1เมษายน2559 ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือฃเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
03 เมษายน 2559   อ่านต่อ..
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10 ลำปาง จัดซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวอาคารถล่มสารเคมีรั่วไหลระดับกลุ่มจังหวัด โดยวันที่ 23มีค59 ซ้อมแผนTTX ที่รร.เชียงใหม่ภูคำ และ วันที่ 25มีค59 ซ้อมแผน FTX ณ ห้างสรรพสินค้า MAYA. เชียงใหม่
25 มีนาคม 2559   อ่านต่อ..
สถานะหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ณ มีนาคม 2559
13 มีนาคม 2559   อ่านต่อ..
นพ.ธรณี กายี หัวหน้าสำนักระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียใหม่ ประธานการประชุมจัดทำหลักสูตรการอบรมทีมเคลื่อนที่เร็วทางการแพทย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินระดับอำเภอ Mini MERT. ของโซนล้านนา เขตบริการสุขภาพที่1 วันที่ 11 มีนาคม2559 ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
12 มีนาคม 2559   อ่านต่อ..
นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายเครือข่ายทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินระดับอำเภอ Mini MERT จำนวน2 รุ่นๆละ 80คน ระหว่างวันที่11-12กพ2559. และ วันที่15-16กพ2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. เป้าหมายเพื่อให้มีทีมMini MERT ระดับอำเภอ2ทีม/อำเภอ ครอบคลุมทุกอำเภอ
13 กุมภาพันธ์ 2559   อ่านต่อ..
จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ " Bink For Dad " ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ระยะทาง29 กม. จุดเริ่มต้น&สิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลรัฐในสังกัด/นอกสังกัดและเอกชนทุกแห่ง จัดหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับ ALS /BLS/FR จำนวน25หน่วย แบะทีมแพทย์จักรยานเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล&AED จำนวน 25 คน ติดตามขบวนปั่นจักรยาน 9 ขบวน เพื่อให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งจัดตั้งกองอำนวยการด้านการแพทย์และสาธารณสุข จัดตั้งระบบสื่อสาร ระบบGPS และline Group ทีมแพทย์หน่วยปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ข้อมูลแบบ Real time
11 ธันวาคม 2558   อ่านต่อ..
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33 ประธานการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินกรณีประท้วงก่อความไม่สงบการก่อวินาศกรรม เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม " Bike For Dad " ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด วันที่ 8ธันวาคม 2558 สถานที่ ณ บริเวณหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่
11 ธันวาคม 2558   อ่านต่อ..
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่จัดกิจกรรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเข้าร่วมซ้อมแผนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
13 พฤศจิกายน 2558   อ่านต่อ..
นพ.ธรณี กายี หัวหน้าสำนักระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดเชียงใหม่ ประธานการประชุม VDO Conference ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบส่งต่อ สาธารณภัย อุบัติเหตุ และ conference case ผู้ป่วย severe head injury ตามเกณฑ์การส่งต่อผู้ป่วย ณ ห้องประชุม VDO conference สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10 พย 2558
13 พฤศจิกายน 2558   อ่านต่อ..
นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเขียงใหม่ ประธานการประชุมคณะกรรมการลดความแออัดการให้บริการในสถานบริการและการดำเนินเตียง5สีในการส่งต่อผู้ป่วย วันที่ 13 ตุลาคม2558. ห้องประชุมอาคาร8ชั้น8 โรงพยาบาลนครพิงค์
14 ตุลาคม 2558   อ่านต่อ..
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมการอบรมพนักงานบริษัท Skyline Adventure เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การช่วยฟื้นคืนชีพ ณ บ้านป่าป่านอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วิทยากรจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2558
03 ตุลาคม 2558   อ่านต่อ..
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินปี2558และชี้แจงแผนปฏิบัติงานตัวชี้วัดการดำเนินงานปี2558 วันที่ 28 กันยายน2558 ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่ออคิด
03 ตุลาคม 2558   อ่านต่อ..
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเขียงใหม่จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถพยาบาลเพื่อเพิ่มทักษะการขับขี่ปลอดภัยAmbulanceSafety เขตบริการสุขภาพที่1 โดยมีนพ.จตุชัย มณีรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ประธานเปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมระหว่างวันที่21-23กันยายน2558 ณ ห้องประชุมโรงแรมสวนบัวรีสอร์ท อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ สิทยากรจากโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ SCG
03 ตุลาคม 2558   อ่านต่อ..
สมาคมกลุ่มอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและอุตสาหกรรมปิโตรเลียมร่วมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมการให้ความรู้เรื่องสารเคมีและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี/ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุสารเคมีรั่วไหลระหว่างวันที่24-25สิงหาคม2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา
30 สิงหาคม 2558   อ่านต่อ..
นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล ประธานการเปิดประชุมวิชาการการจัดทำแผนการแพทย์ฉุกเฉินภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่ออคิด ผู้เข้าร่วมประชุมจากเขต 1,2,3
05 สิงหาคม 2558   อ่านต่อ..
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานเปิดประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการ/นวัตกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ
05 สิงหาคม 2558   อ่านต่อ..
นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องนิรภัยการบินและทบทวนแนวทางการลำเลียงผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินทางอากาศยายเขตบริการสุขภาพที่1 ฝห้องประชุมโรงแรมซิรินาถการ์เด้น อ.เมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่. ฝึกปฏิบัติแบบstatic ณ. สนามยินกอฃบิน41ทบทวน
27 กรกฎาคม 2558   อ่านต่อ..
ดร.พิจิตต รัตตกุล คณบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และคณะผู้บริหารของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ศูนย์เอราวัณกรุงเทพ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งเอชีย ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ การพัฒนาระบบรองรับภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่วันที่16กรกฎาคม2558 ณ ห้องประชุม Trauma Center รพ.มหาราช และดูงานระบบศูนย์สั่งการ1669 นครพิงค์
16 กรกฎาคม 2558   อ่านต่อ..
คพสอ.อำเภออมก๋อยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้องรับมือพัยพิบัติด้วยระบบบัญชาการเหตุการณ์ICS ให้แก่คณะกรรมภัยพิบัติ และฝึกซ้อมแผนการจัดการภัยพิบัติตามสถานการณ์สมมติความเสี่ยงภัยของอำเภออมก๋อยระหว่างวันที่13-14กรกฎาคม2558ณห้องประชุมรพ.อมก๋อย
16 กรกฎาคม 2558   อ่านต่อ..
ทีมนิเทศพัฒนารับบส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดเชียงใหม่ออกนิเทศงานที่รพ.สายกลาง รพ.แม่แตงและรพ.ดอยสะเก็ดวันที่ 3กรกฎาคม2558
03 กรกฎาคม 2558   อ่านต่อ..
: 8 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7] หน้าถัดไป>>


 
 
 
 
 

 
กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ เลขที่ 10 ถนนสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5321-1048 ถึง 50 ต่อ 110, 120, 401 FAX. 0-5321-1740 email:info@paipibat-cm.com