โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ จังหวัดเชียงใหม่
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ

นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายเครือข่ายทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินระดับอำเภอ Mini MERT จำนวน2 รุ่นๆละ 80คน ระหว่างวันที่11-12กพ2559. และ วันที่15-16กพ2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. เป้าหมายเพื่อให้มีทีมMini MERT ระดับอำเภอ2ทีม/อำเภอ ครอบคลุมทุกอำเภอ
13 กุมภาพันธ์ 2559
หน้า    1 / 2


 
 
 
 
 

 
กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ เลขที่ 10 ถนนสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5321-1048 ถึง 50 ต่อ 110, 120, 401 FAX. 0-5321-1740 email:info@paipibat-cm.com