โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ จังหวัดเชียงใหม่
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10 ลำปาง จัดซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวอาคารถล่มสารเคมีรั่วไหลระดับกลุ่มจังหวัด โดยวันที่ 23มีค59 ซ้อมแผนTTX ที่รร.เชียงใหม่ภูคำ และ วันที่ 25มีค59 ซ้อมแผน FTX ณ ห้างสรรพสินค้า MAYA. เชียงใหม่
25 มีนาคม 2559


 
 
 
 
 

 
กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ เลขที่ 10 ถนนสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5321-1048 ถึง 50 ต่อ 110, 120, 401 FAX. 0-5321-1740 email:info@paipibat-cm.com