โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ จังหวัดเชียงใหม่
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์ รพ.นครพิงค์ และหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตเมืองเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่ เหตุรถบรรทุกสารเคมีเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้สารเคมีรั่วไหล วันที่ 1เมษายน2559 ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือฃเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
03 เมษายน 2559
หน้า    1 / 2


 
 
 
 
 

 
กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ เลขที่ 10 ถนนสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5321-1048 ถึง 50 ต่อ 110, 120, 401 FAX. 0-5321-1740 email:info@paipibat-cm.com