หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ


กระเป๋ายังชีพ พร้อมแล้วครับ
ข้อมูลจาก Youtube

ภัยพิบัติรอบๆตัว  อ่านต่อ..
กระเป๋ายังชีพ พร้อมแล้วครับ อ่านต่อ..
ภัยจากคลื่นซึนามิ อ่านต่อ..
ภัยแล้ง อ่านต่อ..
ภัยหนาว อ่านต่อ..
ภัยจากเหตุเพลิงไหม้  อ่านต่อ..
ภัยจากวัตถุต้องสงสัย  อ่านต่อ..
ภัยจากพายุ อ่านต่อ..
ภัยจากน้ำท่วม อ่านต่อ..
ภัยจากดินโคลนถล่ม อ่านต่อ..
รายการ World Why? วิทย์ อ่านต่อ..
การเตรียมการรับมือแผ่นดินไหว ThaiPBS ตอนที่ 2 อ่านต่อ..
การเตรียมการรับมือแผ่นดินไหว ThaiPBS ตอนที่ 1 อ่านต่อ..
 
กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ เลขที่ 10 ถนนสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5321-1048 ถึง 50 ต่อ 110, 120, 401 FAX. 0-5321-1740 email:info@paipibat-cm.com